Lediga lokaler i Örnsköldsvik
Läs mer här
Värdeskapande genom ansvarsfullt ägande
JS Companies - en aktiv ägare som skapar värde genom att utveckla framgångsrika och hållbara företag.
Lediga lokaler i Örnsköldsvik
Läs mer här
Värdeskapande genom ansvarsfullt ägande
JS Companies - en aktiv ägare som skapar värde genom att utveckla framgångsrika och hållbara företag.

JS Companies äger och investerar i framåtsträvande företag som vill leverera resultat och kundnöjdhet utöver förväntningarna. Genom ett ansvarsfullt och aktivt ägande bidrar vi till en långsiktig och hållbar utveckling. Vi strävar alltid efter att hitta ett högre värdeskapande i alla våra företag.

Förtroende: En viktig del i all affärsverksamhet

Den nuvarande företagsportföljen i JS Companies innehåller företag från ett brett spektrum av olika branscher. Alla med den gemensamma passionen för att bygga upp affärsrelationer baserat på förtroende.

 

Hållbar och framgångsrik tillväxt

Genom att ge alla förvärvda företag tillgång till den operativa expertis som de behöver skapar JS Companies en färdplan för värdeskapande och hållbar tillväxt samtidigt som effektiviteten och lönsamheten ökas.

 

En internationell portfölj

Våra bolag är baserade i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Genom att fånga möjligheter på ett brett utbud av marknader och industrier strävar vi efter ett långsiktigt värdeskapande. Oberoende av företagets storlek, bransch eller land tror vi starkt på individernas makt och en gemensam passion. Ser vi tillbaka på mer än 40 års kontinuerlig affärsutveckling är vi otroligt stolta över vad vi lyckats uppnå tillsammans.