Historien om JS Companies

JS Companies historia sträcker sig över fyra decennier och mycket har förändrats genom åren. Ny teknik tillåter nu att vi kommunicerar, utvecklar och genomför affärsmodeller på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Vissa saker har dock inte förändrats alls. Vårt passionerade engagemang och entreprenörsanda är fortfarande den samma.

Fyra decennier av innovation

Det började smått

JS Companies historia startade i Örnsköldsvik 1961.

 

1961 - El-Centralen grundades av den tyskfödda entreprenören Helmut Schulze i Örnsköldsvik, Sverige. Han blev snabbt känd som en karismatisk entreprenör med en starkt driv- och handlingskraft.

 

1972 - När verksamheten växte och antal anställda blev alltfler blev ombildning nästa naturliga steg. Så grundades Malux Elektro AB, ett företag med fokus på marknadsföring och försäljning av material för användning i explosiva atmosfärer. Ma = maskin, lux = ljus.

 

1979 - Det första dotterbolaget Oy Scan Malux AB grundades.

 

1982 - Jörgen Schulze, Helmuts son, förvärvade företaget från sin far.

 

1984 - Produktutbudet utökades med teleprodukter via Malux Telmekano AB. Ett nytt kontor öppnades i Stockholm.

 

1990 - Dotterbolaget Malux Data AB grundades för att komplettera koncernen.

 

1994 - Malux East Ltd grundades den 27 september. Samma dag förliste färjan MS Estonia i Östersjön i en av de större katastroferna till havs på 90-talet. Jörgen Schulze hade en biljett bokad på den färjan på väg tillbaka till Sverige. På grund av dåligt väder bestämde han sig för att ta flyget hem istället.

 

1997 - Produktutbudet utvidgades med Allgons och Carants antenner och nödljus från CEAG.

 

2000 - Produktutbudet utvidgades med kommunikationsutrustning och vandalbelysning.

 

2002 - Malux öppnar en säkerhetsavdelning. Företaget Flexeurope AB grundas.

 

2006 - Malux Elektro och Malux Tele slås samman i det nya bolaget Malux Sweden AB

 

2007 - Företaget Accenta förvärvas i syfte att expandera nödljusavdelningen.

 

2010 - Webb-byrån Meimi (idag: Digitalbyrån Add Cream) och det elektroniska företaget TF Nordic AB grundades.

 

2011 - Malux-koncernen beslutar att renodla och fokusera på kärnverksamheten inom Industri / Ex, Ljus och Kommunikation. Som ett resultat förvärvas Malux Data av ett internationellt IT-företag.

 

2015 - Malux Holding byter namn till JS Companies (JSC).

 

Portföljen växer fortfarande

 

Den nuvarande företagsportföljen i JS Companies innehåller företag från ett brett spektrum av branscher. Alla med en gemensam passion för att bygga upp affärsrelationer baserat på förtroende.